اخبار > جلســه هم اندیشی  محمد مرودی فرماندار شهرستان بندرعباس بــا کارمندان فرمانداری


نسخه چاپي
ارسال به دوست شماره خبر:٣٠٩٦٣ 

 تاریخ:1401/06/21 


جلســه هم اندیشی  محمد مرودی فرماندار شهرستان بندرعباس بــا کارمندان فرمانداری

جلســه هم اندیشی  محمد مرودی فرماندار شهرستان بندرعباس بــا کارمندان فرمانداری

 

 

 

 .انتهای پیام


خروج