سرپرست فرمانداری بندرعباس با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در برنامه های اجرایی شهرداری ها، گفت: محرومیت زدایی و ایجاد تحول در مناطق کم برخوردار باید در اولویت برنامه های اجرایی و عملیاتی قرار گیرد

حبیب بهادری فرماندار شهرستان بندرعباس، در جلسه تقدیر از شورای شهرستان بندرعباس به عنوان شورای برتر استان گفت :شورا ها حلقه وصل بین جامعه و حاکمیت هستند

سرپرست فرمانداری بندرعباس ضمن تبریک اعیاد دهه کرامت گفت: جشن های این دهه در شهرستان بندرعباس در حال برگزاریست .

   


bahadori3.jpg
حبیب بهادری : سرپرست فرمانداری بندرعباس ارتباط با فرماندار

   

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0